Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Nyhavna i Trondheim – pilottester for høytemperatur sesongvarmelager (HT-BTES) og integrering i fjernvarmesystemet for styrket fleksibilitet

Høytemperatur kollektorer Varmevekslingspotensial ved høye temperaturer i energibrønner, muligheter og begrensninger Integrering av høytemperatur sesongvarmelager med borehull i fjernvarmesystemet, og varmepumper Trygg grunn: Grunnen på Ladehammerkaia består av drenerende morenejord og nærhet til kjent kvikkleireforekomst, dvs. mulig skadepotensial knyttet til setninger og stabilitet (ras).

Prosjekteier

STATKRAFT VARME AS