Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Nyhavna i Trondheim – pilottester for høytemperatur sesongvarmelager (HT-BTES) og integrering i fjernvarmesystemet for styrket fleksibilitet

Statkraft Varme med partnere ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt for å teste og verifisere en løsning med et høytemperatur borehullsbasert sesongvarmelager (HT-BTES) på Nyhavna/Ladehammerkaia i Trondheim. Konseptet går ut på at overskuddsvarme fra fjernvarmenettet lagres i en geotermisk brønn i tider med lavt fjernvarmeforbruk, og kan tilføres fjernvarmenettet igjen i tider med høyt forbruk. I dag har Statkraft varme overskudd av varmeenergi fra sitt forbrenningsanlegg på Heimdal i sommerhalvåret som ikke utnyttes. Teknologien med høytemperatur sesongvarmelagring i borehull gjør det mulig å lagre overskuddsvarmen fra sommer til varmeforsyning om vinteren. Løsningen skal også kobles opp mot en lokal sjøvannsvarmepumpe som vil levere varme både til sesonglageret og direkte til nærliggende bygger på Nyhavna.

Prosjekteier

STATKRAFT VARME AS