Økolandsby i Hurdal / Huldra Økogrend i Hurdal

Huldra Økogrend i Hurdal; økolandsby bestående av 28 bygninger og 37 boenheter

Prosjekteier

Aktivhus Entreprenør AS

Boligtypen Shelter 1, med solcelleanlegg på sørvendt takflate, i Hurdal Økolandsby. Foto: Rolf Jacobsen.

Teknologileverandører

 • Aktivhus AS/Aktivhus Entreprenør AS
 • Isoreflect Energy Products AS

Teknologisk innovasjon

 • Zensehome avansert styrings- og reguleringssystem for ventilasjon og oppvarming via ledningsnett
 • Boenheter utstyrt med flere tekniske elementer i unik kombinasjon
 • Tilfredsstiller passivhus energinivå uten balansert ventilasjon

Kompetanseutvikling

 • Referanseprosjekt med hel grend gir mulighet for sammenliknende studier, Zensehome gir mulighet for å hente detaljert kunnskap om energibruk, bruksmønster osv.
 • Masteroppgaver ved NTNU, NMBU, University of Southern Denmark og Universitet i Ålborg knyttet til prosjektet
 • Forskningsprosjekt: "Power from the people”
 • Kompetansetilskudd fra Husbanken; Fukt og naturlig ventilasjon. Målinger i 2 boenheter.

Realisert spredning av teknologi

 • Første kombinasjon av teknologiene i Norge og globalt
 • Erfaringer fra prosjektet videreført i delprosjektet Hurdal 1B

Videre utvikling og videre spredning

 • Relevant for småhusbebyggelse
 • Aktivhuskonseptet opptas i stigende grad som et alternativ til Passivhus i media og i fagmiljøer.
 • Aktivhuskonseptet kombinert med Økosamfunnsmodeller har stort potensiale som modell for bærekraftige lokalsamfunn
 • Boligtun 2-5 i Hurdal er under prosjektering og det første av disse er nå lagt ut for salg