Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Orkdal Folkehelse- og Plussenergisenter, Bygningsintegrerte solkraftanlegg, batteribank, DC-grid med smart styring og fleksibel tilrettelegging for nullutslippstarnsport

Søknaden gjelder elektrisk energiforsyning og omfatter bygningsintegrert solkraftanlegg, batteribank, DC-grid med smart styring og fleksibel tilrettelegging for nullutslippstarnsport. Orkdal Kommune med samarbeidspartnere ønsker gjennom prosjektet å utvikle fleksible og energieffektive løsninger for fremtidens lavutslippssamfunn. Årlig energibesparelse som følge av tiltakene er beregnet til ca. 880.910 kWh/år, som tilsvarer en utslippsreduksjon på ca. 88.392 tonn CO2-ekvivalenter/år. Estimert effektreduksjon er ca. 500 kW sommerstid når solkraftproduksjonen er på sitt høyeste, mens peak-shaving ved hjelp av stasjonært batteri vil kunne redusere effektbehovet til bygningsdrift vinterstid med ca. 40 kW. Smart laststyring av elbil-lading vil kunne redusere den samlede ladeeffekten med ca. 200 kW, og gi mer fornøyde kunder ettersom de enkelt kan velge hvor mye energi de ønsker, og få det de har behov for. Prosjektet har høy innovasjonsgrad. Om det lykkes, vil det bane vei for alle prosjekt der lading av batteri og/eller solkraftproduksjon inngår. Teknologien gir mer effektiv energiutnyttelse, stor reduksjon i effektbelastning på kraftnettet, bedre utnyttelse av lokalprodusert solkraft, og på sikt enklere systemer med færre komponenter og lavere investeringskostnader sammenlignet med tradisjonelle AC grid uten denne typen styringsmuligheter.

Prosjekteier

ORKLAND KOMMUNE