Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Produksjonsanlegg for skogsmelasse og tremasse

Prosjektet gjennomføres av Glommen Technology AS, datterselskap av Glommen Skog SA. Formålet er å etablere det første produksjonsanlegg for skogsmelasse fra gran og furu. Dette er basert på en prosess som er patentsøkt av Glemmen Technology AS. Den tekniske løsningen er utviklet av Skåland Rør & Industrimontasje AS, i samarbeid med Glommen Technology AS. Anlegget er planlagt lokalisert til Bergene Holm Haslestad Bruk AS, Hof i Vestfold. Prosessen består av å behandle treflis med dampeksplosjon, noe som gir en tremasse der bindingene mellom treets bestanddeler til en viss grad er opphevet. Deretter ekstraheres hemicellulose ved at tremassen vaskes med vann. Tremassen og væsken blir deretter separert. Væsken inneholder da 2-3% sukkerstoffer fra hemicellulosen. Denne væsken oppkonsentreres med ført å bruke membranteknologi, og deretter inndamping. Bruken av membranteknologi for dette formål er ny. Den konvensjonelle metoden for oppkonsentrering av væsken er å bruke inndamper for det hele. Ved bruk av membranteknologi oppnås en energibesparelse på ca. 53 GWh pr år.

Prosjekteier

NORSK SKOGSMELASSE AS