Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

ROAF Miljøpark – Etablering av solenergipark

Romerike Avfallsforedling (ROAF) skal etablere en solenergipark i tilknytning til ROAF Miljøpark sine fasiliteter på Skedsmo. Prosjektet vil introdusere flere teknologier for fornybar energiproduksjon som ikke har vært utprøvd i kommersiell skala i Norge. Prosjektet innebærer følgende innovasjonselementer: Første storskala bakkemonterte solenergipark i Norge, Tosidige solcellemoduler som også produserer strøm når lys treffer baksiden av modulen, Fullskala tracking-anlegg som følger solens bevegelse gjennom døgnet, Introduksjon av ny teknologi for montasjesystem i form av prefabrikkert og flyttbart system. Solenergiparken som er utredet vil ha en installert kapasitet på 560 kWp og vil produsere rundt 700 MWh i året. Miljøparken og spesielt ettersorteringsanlegget er energikrevende og har et relativt høyt effektbehov over hele året. Dette dekkes i dag av kjøpt elektrisitet fra nettet. Bruk av tracking og tosidige solcellemoduler vil gi en høyere strømproduksjon på vinterstid, sammenlignet med takmonterte anlegg, som igjen bidrar til redusert effektbehov også på vinteren. Dette skyldes både at trackeren gir en bedre solvinkel på morgen og kveld slik at kraftproduksjonen får et bedre samsvar med energiforbruket i ROAFs anlegg. I tillegg vil de tosidige modulene bidra til ytterligere effektøkning da sollyset som treffer bakken vil reflekteres opp på baksiden av modulene. Med snø på bakken vil 80 % av sollyset reflekteres og dette kan utnyttes av de tosidige solcellemodulene. Produksjonen fra anlegget representer en 11% økning sammenlignet med et bakkemontert anlegg med tracker, men uten tosidige moduler. Sammenlignet med et standard øst-vest-orientert takanlegg vil spesifikk ytelse øke med 50 – 60 %. Prosjektet gir mulighet til å studere ytelsen til tosidige solcellemoduler installert på trackere under nordiske installasjonsbetingelser. Tosidige moduler er en teknologi som vi har lite erfaring med i Norge og i nordisk klima. Data fra et fullskala anlegg vil gi nyttig informasjon om betydningen av refleksjon av lys fra bakken. Et av formålene med prosjektet er å bidra med kunnskapsspredning for videre utvikling av solenergimarkedet i Norge.

Prosjekteier

ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

En høy vinkel utsikt over en by