Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Sirkulært energi- og effektsystem med 4. / 5. generasjons varmeløsning

Vålandstun er et bo konsept for seniorer under planlegging på Våland, sentralt i Stavanger. Det ligger plassert mellom store friluftsområder, Stavanger Universitetssykehus og selve bykjernen. Prosjektet består av fem leilighetsbygg med 44 seniorboliger og et større fellesområde for sosiale fellesgoder som mat, trening og diverse andre aktiviteter. Leilighetsbyggene ligger over et lukket parkeringsanlegg med mulighet for felles elbil-pool. For leiligheter og fellesareal planlegges et oppvarmet bruksareal på henholdsvis 2 773 m2 og 1 495 m2. Ineo Eiendom AS er utbygger for prosjektet. Det er ønskelig å skape et bokonsept som ikke bare dekker inn konkurransekravet til et innovativt bomiljø som ivaretar beboernes psykososiale helse, men som også fungerer som et fyrtårn innen bærekraftig utbygging. Byggene er planlagt i henhold til energikravene i TEK 10, vi har som målsetting å redusere behovet for kjøpt energi og effekt med 75 % sammenliknet med denne standarden. Utredningen vil se på en betydelig økt bruk av hybridsolceller på tak og i fasade som integreres med et nytt 4/5. generasjons energisystem. Energisystemet i konseptløsningen skal legge til rette for videreutvikling og integrasjon mellom det private og offentlige, samt infrastrukturer som energi, vei, vann og kloakk. Energiløsningen som skal basere seg på tett integrasjon av de ulke elementene i innovative energisystem. Denne tverrfaglige tilnærmingen gjør at man kan hente ut store besparelser gjennom å anvende prinsipper fra sirkulær økonomi – ved at energibæreren allokeres etter behov og utnyttes flere ganger i ulike system. I utredning vil en sjekke mulighet for samarbeid med nettselskap for å se på mulighetene for å utveksle energi og lagring mellom Vålandstun og det stressede strømnettet i denne delen av Stavanger .

Prosjekteier

VÅLANDSTUN AS