Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Smart energilager for husholdninger

Det er utviklet en løsning for å utnytte varmtvannstanken som et effektivt energilager. I prosjektet er det utviklet og tatt i bruk en løsning som styrer temperaturnivå, der sett-temperaturen dynamisk kan endres slik at den blir et effektivt energilager med hensyn til forbruksmønster, energipris og å unngå effekttopper. Løsningen skal kunne styres eksternt mot aggregerte behov f.eks. ubalanse i strømnettet.

Prosjekteier

FUTUREHOME AS