Smart energilager for husholdninger

Prosjektet skal utnytte varmtvannstanken som et effektivt energilager ved å utvikle en løsning som styrer mot temperatur, der sett-temperaturen dynamisk kan endres slik at den blir et effektivt energilager i forhold til forbruksmønster, energipris og effekttopper. Løsningen skal kunne styres eksternt mot aggregerte behov f.eks. ubalanse i strømnettet.

Prosjekteier

Futurehome AS

Teknologileverandører

 • Høiax AS
 • NxTech AS
 • Norgesnett AS
 • Futurehome
 • Get/ Telia

Teknologisk innovasjon

 • Benytte vvtank som batteri for å lagre energi gjennom å justere mengden vann med brukstemperatur.
 • Optimalisere oppvarming ved ikke å varme opp all mengde når batterifunksjon ikke er påkrevd.
 • Flytting av energibehov i vvtank til andre tider av døgnet basert på effekttoppregulering
 • Tilgjengeliggjøre vvtank som ressurs i balansemarkedet for energi

Kompetanseutvikling

 • Utvikle løsning for å bestemme mengde vann med ønsket temperatur øverst i tanken. SW algoritmer basert på testprogram og simuleringer av bruk og effekt inn i tanken koblet til lokalisering og mengden temperatursensorer.
 • Utvikle algoritmer som kan forutsi hvor raskt mengden vann med ønsket temperatur endrer seg som følge av forbruk og effekt i varme elementene
 • Finne utstyr for styring som skal holde i tankens levetid.
 • Utvikle brukervennlig løsning som kan virke autonomt basert på brukerpreferanser

Realisert spredning av teknologi

 • 1. gangs implementering av denne teknologien i Norge.
 • 1. gangs implementering av denne teknologien i Norden.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien videreutvikles til å fungere med store varmtvannstanker, f.eks. borettslag, næring, industri.
 • Styringsteknologien hos Høiax benyttes til andre produkter, f.eks. vannstoppløsning.
 • Teknologien utvides med integrert vannstopp i produktet slik at kunden kan få en alt i ett løsning.
 • Varmtvannstank som energilager inkluderes i maxvokter funksjon i Futurehome for å styre mot effekttopper/ balansemarkedet på energi.
 • Teknologien knyttes mot sikkerhets- og trygghetsløsninger i hjemmet, f.eks. mot Get Safe for å sikre verdier ved hendelser.