Snøporten - Varmegjenvinning til fjernvarme

Selvaag Gruppen ved datterselskapet Snøporten Utvikling AS planlegger Norges andre innendørs skihall. I forbindelse med produksjonen av kjøling til skihallen vil det generes store mengder overskuddsvarme. Formålet med det omsøkte prosjektet er å kunne utnytte denne overskuddsvarmen til fjernvarmenettet.

Prosjekteier

Snøporten Utvikling AS

Teknologileverandører

  • Thermo Control
  • Carrier
  • Skatek
  • Akershus Energi Varme

Teknologisk innovasjon

  • Transkritisk drift av kjølemaskiner i stor skala med direkte gjenvinning til fjernvarmenett
  • Høytemperatur leveranse fra varmepumper til fjernvarmenett
  • Avansert styring av varmepumper, håndtering av effektvariasjoner og prognosestyring med værdata

Kompetanseutvikling

  • For å sikre en velfungerende løsning er flere aktører med spisskompetanse innenfor sine respektive områder involvert i dette prosjektet, noe som også sikrer at kunnskapen og erfaringene fra dette prosjektet vil kunne utnyttes innen flere markedsområder. Dette gjelder blant annet Carrier med innen kjøleleveranse fra CO2 mot næringskunder, Thermo Control innenfor høytemperatur varmeleveranse fra varmepumper og Akershus Energi Varme innenfor fjernvarme.

Realisert spredning av teknologi

  • I en slik skala er dette 1. implementering av teknologien i Norge, og også internasjonalt (kombinasjonen CO2 med overhetere, HFO1234ze som høytemp. VP-medie og FV).

Videre utvikling og videre spredning

  • Med økt kunnskap om transkritisk drift av CO2-maskiner, høytemp. VP-er med utnyttelse mot både fjernvarme og fjernkjøling, vil teknologien kunne videreutvikles med nye medier og systemløsninger. Dette er en av hovedsatsningsområdene til Carrier som er et stort internasjonalt konsern.