Solartakstein i Orkdal

Solartakstein på villatak i Orkdal

Prosjekteier

Orkla Elektronikk Lomundal

Hus i Norge med 8 W bølget takstein med integrerte solceller og totalt 2,6 kWp, ferdig. Foto: Karstein Lomundal.

Hus i Norge med 8 W bølget takstein med integrerte solceller og totalt 2,6 kWp, under arbeid. Foto: Håvard Jacobsen.

Teknologileverandører

 • Heda Solar
 • Orkdal Energi AS, Jøla Takservice AS

Teknologisk innovasjon

 • Bygningsintegrerte solceller i takstein med naturlig kjøling av solcellene
 • Installasjon av målestasjon for solinnstråling, for å måle effektiviteten

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjons- og visningsanlegg rettet mot interesserte aktører
 • Egnet til å fjerne barrierer for videre implementering i det norske markedet
 • Læringsprosjekt for å fremskaffe erfaringer og kompetanse
 • Verifisering av produktegenskaper

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering i Norge og Skandinavia (tidligere implementert i Kina)

Videre utvikling og videre spredning

 • Relevant for fremtidens bygningsmaterialer, markedspotensialet her er nærmest ubegrenset (anslagsvis 250 millioner m2 boligareal i Norge)
 • Solartaksteinen kan erstatte ordinær takstein på alle typer tak, noe som gjør at produktet er interessant i prosjekter der man skal skifte ut eldre takstein med ny
 • Potensiale nasjonalt for økt produksjon fra fornybar energi
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av el fra fornybar energi, samt reduserte klimagassutslipp