Solsiden Bopark - CO2-varmepumpe til rom- og tappevannsoppvarming

Leilighetsbygg med bruk av kombiskap hvor varmt tappevann benyttes som energibærer for romoppvarming. Dette muliggjør utnyttelse av CO2-varmepumpe til både rom- og tappevannsoppvarming. Som varmekilde benyttes energibrønner.

Prosjekteier

SF-Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Nordic Heatsystems AS

Teknologisk innovasjon

 • Kan potensielt dekke 100% av oppvarmingsbehovet til tappevann
 • Muliggjør utnyttelse av CO2-varmepumpeteknologi til alle oppvarmingsformål i leilighetsbygg
 • Individuell måling av varmt forbruksvann og romoppvarming
 • Kombinerer forenklet varmedistribusjon med lokal varmekilde
 • Varmefordeling via lavtemperatur gulvvarme med kontroll av returtemperaturene

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet åpner et nytt markedsområde for bruk av CO2-varmepumper.
 • Økt markedsandel for dette miljøvennlige kuldemediet er viktig for prisutvikling til teknologien
 • Innskjerpinger i F-gassdirektivet fremtvinger økt bruk av naturlige kuldemedier. Dette vil være et referansebygg til en mulig løsning.
 • Måling og dokumentasjon av energifordelingen i boligene vil bidra til økt kunnskap og referanse for teknologileverandører lokalt og nasjonalt

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering hvor kombinasjonen av forenklet varmedistribusjonsløsning og CO2-varmepumpe benyttes, både i Norge og utlandet
 • Blant de første implementeringene av forenklet varmedistribusjonsløsning i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Spredningspotensialet for bruk av CO2-varmepumpe i nybygg vurderes som stort
 • Spredningspotensialet i eksisterende og konsentrerte boligbygg vurderes mindre, men aktuelt der hvor det vurderes konvertering fra elektrisk til vannbåren oppvarming.
 • Teknologiløsningen kan bli konkurransedyktig fordi systemets enkelhet i kombinasjonen med ei miljøvennlig og energieffektiv varmepumpe vil presse installasjons- og driftskostnadene ned.