Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

UHT-varmepumpe i legemiddelindustri

GE Healthcare Lindesnes skal bli CO2-nøytrale innen 2030, og installerer en HoegTemp ultra-høytemperatur varmepumpe fra Enerin, for å gjenvinne spillvarme til damp i produksjon av kontrastmidler. Pilotinstallasjonen er en av flere tiltak som vil gjøres i parallell for å nå målet om nullutslipp samtidig som produksjonen økes.

Prosjekteier

ENERIN AS

3D modell av en maskin med rør og ventiler