Gå til hovedinnhold Sitemap
Pilot-E
-->

Utvikling og demonstrasjon av en systemorientert og optimalt dimensjonert teknologisk plattform for distribusjonsnett

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig: Ringerikskraft Nett AS 
Prosjektleder: Morten Sjaamo
Prosjektperiode: 2018 – 2020
Bevilgning fra PILOT-E: 6,9 mill. kroner