Utvikling og demonstrasjon av en systemorientert og optimalt dimensjonert teknologisk plattform for distribusjonsnett

Prosjektsammendrag:

Prosjektet skal utvikle en systemorientert løsning for distribusjonsnettet som utnytter konvensjonell- og smartgridteknologi optimalt. Løsningen omfatter digitale nettstasjoner, elektrisk og termisk energilagring, løsninger for laststyring i nettet og på kundesiden, samt IKT-løsninger for måling, overvåking og digitalisering av arbeidsprosesser. Et viktig mål er at løsningen skal være tilrettelagt for å ivareta fremtidige behov og utfordringer knyttet til endrede forbruksmønstre, økt introduksjon av lokal produksjon, elektrifisering av transportsektoren og kostnadseffektivisering i distribusjonsnettet.
Løsningen skal bidra til at nettet kan dimensjoneres mer optimalt og kostnadseffektivt, slik at store fremtidige nettinvesteringer kan reduseres gjennom reksjon av lasttopper og kapasitetsbehov. Den skal også danne et grunnlag for effektivisering og automatisering av arbeidsprosesser i distribusjonsnettet, for på den måten å bidra til å redusere dagens høye kostnader knyttet til drift og vedlikehold.
Prosjektet er et samarbeid mellom Ringerikskraft Nett AS, ABB AS, Smartliv AS, OSO Hotwater AS, Pixii AS og Epos Consulting AS.

Les mer her:
https://www.enova.no/bedrift/b...

Fakta om prosjektet

Prosjektansvarlig: Ringerikskraft Nett AS 
Prosjektleder: Morten Sjaamo
Prosjektperiode: 2018 – 2020
Bevilgning fra PILOT-E: 6,9 mill. kroner