Her kan du se og redigere de standardverdiene vi legger til grunn for beregningen. Klikk neste for å gå videre til resultat med våre standardverdier.

Beregn lønnsomheten av nullutslippskjøretøy i din bedrift

Her kan du finne ut av om det er lønnsomt for din bedrift å investere i nullutslippskjøretøy. Husk at mindre lønnsomme innkjøp kan utløse støtte av Enova for at de skal bli lønnsomme.

Dine kjøretøy

Beregningsgrunnlag

Rediger standardverdiene for å tilpasse ytterligere, verdiene skal reflektere et kjøretøy.

Fossil

NULLUTSLIPP

Er prosjektet ditt lønnsomt ?

Ditt prosjekt er lønnsomt etter år.

Ditt prosjekt er lønnsomt først etter år.

Resultat

Ved kjøp av nullutslippskjøretøy sammenlignet med fossil alternativet sparer du :

Totalt de 0 første årene:
kr
Driftskostnader per år:
kr
Klimautslipp per år:
kgCO2e

Investeringskostnadene blir 0 kr dyrere

Nullutslippskjøretøy har typisk høyere investeringskostnader enn fossilalternativet, i tillegg kommer investeringer til ny infrastruktur.

Men over år har du spart inn investeringen gjennom lavere driftskostnader, og prosjektet blir lønnsomt.

Kan jeg få støtte fra Enova?

Prosjektet ditt er så lønnsomt at du ikke kan få økonomisk støtte fra Enova. Enova støtter kun prosjekter som ikke er lønnsomme uten denne støtten. Vi tilbyr imidlertid gjerne hjelp og rådgivning i videre prosess.

Enova Svarer
Start chat
800 49 003

Kan jeg få støtte fra Enova?

Prosjektet ditt er ikke umiddelbart lønnsomt. Ta kontakt med Enova for å diskutere muligheter for din virksomhet.

Vi ønsker kontakt med deg!