Tradisjonelt energieffektiviseringsprosjekt uten EPC

Hvis kommunen har nok ressurser og kapasitet kartlegger dere byggene og finner tiltakene selv.

Snakk sammen

Tenk helhetlig fra starten av. Erfaring viser at det er viktig å etablere en egen prosjektleder som koordinerer arbeidet. Snakk sammen på tvers av avdelingene og se vedlikeholds- og energiprosjekter i sammenheng.

Vurder tidlig om kommunen har behov for bistand fra en ekstern rådgiver i kartleggingen. Kommuner med samlet bygningsmasse over 50 000 m2 kan få kartleggingsstøtte.

Vi hjelper din kommune

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under, eller ring våre rådgivere på 08049.

Gruppe