Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ofte stilte spørsmål til "Forstudie karbonfangst 2023"

Fangst av CO2 kan være fra biogen og fossil kilde, eller fra omgivelsesluft. I tilfeller hvor prosjektet planlegger for bruk av CO2 må klimaeffekten dokumenteres. 

Mulighetsstudie må være gjennomført for å vise at karbonfangst er teknisk og økonomisk mulig på det aktuelle anlegget. Alle studiefaser etter mulighetsstudie (eks. konsept, pre-FEED, FEED) og fram til detaljprosjektering kan støttes i «Forstudie karbonfangst 2030».   

Studien skal være gjennomført innen 24 måneder etter tildeling av støtte. 

Generelle spørsmål til søknadsprosessen

Kan jeg søke om støtte når jeg allerede har startet prosjektet?

Nei. Støtte fra Enova faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Det er bare anledning til å tildele statsstøtte til tiltak/prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Det er derfor avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er også viktig at søker på ingen annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet.

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Kan vi få fysiske eller digitale møter med Enova under søknadsprosessen?

Enova ønsker primært å motta spørsmål og avklaringer skriftlig på e-post. På denne måten kan avklaringer og presiseringer av allmenn interesse publiseres på programsiden under «ofte stilte spørsmål». 

Hvordan søker jeg?

Du kan sende inn søknad i Enovas søknads- og rapporteringssenter. Søknaden vil bli liggende som en kladd inntil den er sendt inn.

Kan søker ettersende informasjon eller endre innsendte dokumenter?

Nei.

Når får jeg svar på søknaden min? 

Dere kan normalt forvente svar innen 3 måneder etter søknadsfrist. 

Er det mulig å se hele søknaden som er sendt inn, eller er det kun oppsummeringen som er tilgjengelig?

Alle innsendte dokumenter er tilgjengelig i Enovas søknads- og rapporteringssenter

Hva skjer dersom vi glemmer å signere tilskuddsbrevet?

Tilskuddsbrevet må signeres innen 28 dager, hvis ikke kan dere miste retten til tilskuddet.

Hvem får kvittering om mottatt søknad etter at den er sendt inn?

Innsender av søknaden og formelle kontaktpersoner får informasjon om ny søknad. I tillegg sender vi epost til søkers varslingsadresse i Brønnøysundregisteret. Alle foretak er pliktig til å ha en slik varslingsadresse og det kan endres i Altinn.