Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Ventilasjonsanlegg

Inka AS utnytter spillvarmen sin

Inka AS mottok 600 000 kroner av Enova til å utnytte spillvarmen sin gjennom programmet Klima- og energisatsninger i industrien.

Søk om investeringsstøtte til spillvarmeutnyttelse

Enova gir finansiell støtte til spillvarmeutnyttelse, gjennom programmet Klima- og energisatsninger i industrien. Programmet har ulike tema til hver søknadsfrist, og det kan søkes om støtte til spillvarmeutnyttelse ved følgende søknadsfrister i 2024:

  • 31. januar
  • 15. april
  • 14. juni
  • 30. september
  • 22. november
Søk om investeringsstøtte til spillvarmeutnyttelse

Enova gir finansiell støtte til spillvarmeutnyttelse, gjennom programmet Klima- og energisatsninger i industrien. Programmet har ulike tema til hver søknadsfrist, og man kan søke om støtte til spillvarmeutnyttelse ved følgende søknadsfrister i 2024:

  • 31. januar
  • 15. april
  • 14. juni
  • 30. september
  • 22. november