Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Truck som holder metall over varme

Spillvarme, overskuddsvarme, restvarme

Kjært barn har mange navn. Når vi snakker om spillvarme tenker vi på energi som går til spille. Energi som virksomheter har kjøpt og betalt for, men som lekker ut fra systemet i form av varmetap til luft eller vann.

Søk om investeringsstøtte til spillvarmeutnyttelse

Enova gir finansiell støtte til spillvarmeutnyttelse, gjennom programmet klima- og energisatsninger i industrien. Programmet har ulike tema til hver søknadsfrist, og man kan søke om støtte til spillvarmeutnyttelse ved følgende søknadsfrister i 2023:

  • 31.mars
  • 31.mai
  • 15. september
  • 17. november