Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Gnistring fra flammer i produksjon av ting i metall

Utfasing av fossil varme

Norske fastlandbedrifter, sett bort fra kraftintensiv industri, har et årlig forbruk av fossile energibærere (gass og petroleumsprodukter) tilsvarende 4,6 TWh. Dette er den energibruken som genererer hoveddelen av de ikke-kvotepliktige utslippene fra fastlandsindustrien.

Søk om investeringsstøtte til utfasing av fossil varme

Enova gir finansiell støtte til utfasing av fossil varme gjennom programmet Klima- og energisatsninger i industrien

Programmet har ulike tema til hver søknadsfrist, og man kan blant annet søke om støtte til utfasing av fossilt drevne arbeidsprosesser ved søknadsfristen som går ut 14. juni 2024 klokka 12:00. Det kan gis støtte til investering i elektrifisering av mekaniske arbeidsprosesser som tidligere har vært forsynt med energi fra fossile brensler.

Søk om investeringsstøtte til utfasing av fossil varme

Enova gir finansiell støtte til utfasing av fossil varme, gjennom programmet Klima- og energisatsninger i industrien. Programmet har ulike tema til hver søknadsfrist, og man kan søke om støtte til utfasing av fossil varme ved følgende søknadsfrister i 2023:

  • 31.mars