Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Utsiktsbilde over skog med baseng med vann i seg

Femangerlaks faset ut fossil varme

Femangerlaks mottok i 2 millioner kroner i støtte fra Enova til utfasing av fossil varme gjennom programmet klima og energisatsninger i industrien.

Søk om investeringsstøtte til utfasing av fossil varme

Enova gir finansiell støtte til utfasing av fossil varme, gjennom programmet klima- og energisatsninger i industrien. Programmet har ulike tema til hver søknadsfrist, og man kan søke om støtte til utfasing av fossil varme ved følgende søknadsfrister i 2023:

  • 31.mars
Bilde fra byggeprosessen
Koblinger
Søk om investeringsstøtte til utfasing av fossil varme

Enova gir finansiell støtte til utfasing av fossil varme, gjennom programmet Klima- og energisatsninger i industrien. Programmet har ulike tema til hver søknadsfrist, og man kan søke om støtte til utfasing av fossil varme ved følgende søknadsfrister i 2023:

  • 31. mars