Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Hurtigladere til elbil
Landtransport

Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil

Vi tilbyr støtte til helhetlig områdeutbygging av hurtigladere til elbil i utvalgte områder hvor det er behov for offentlig støtte. Støtten tildeles gjennom en konkurransebasert ordning som lyses ut med egen søknadsfrist. Akkurat nå har vi ingen aktuell utlysning.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova kan støtte investeringskostnadene knyttet til utbygging av ladeinfrastruktur. I nyeste utlysing kunne aktører søke om støtte til helhetlig utbygging av ladesteder. Ladestedene må være i en eller flere av følgende to områder:

 • Pakke 1: Nordland sør og Namdal
 • Pakke 2: Nordland nord

Enova dekker ikke investeringskostnader utover de tekniske minimumskravene til infrastrukturen, og ikke driftskostnader.

Hvem kan få støtte?

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.

Blant søknadene som tilfredsstiller kravene i utlysingene innvilger vi støtte til den aktøren som har søkt om det laveste tilskuddsbeløpet. Dette er om de har søkt om det laveste tilskuddsbeløpet på hver enkelt pakke.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan støtte opptil 100 % av godkjente investeringskostnader innenfor tekniske minimumskrav. Dette omfatter både innkjøp av lader og kostnader til prosjektering, nettilknytning, avskjerming og kommunikasjons- og betalingsløsninger.

Hvor mange nye ladere blir det – og hvor kommer de?

Enova tilbyr støtte til etablering av ladesteder i utvalgte områder. På hvert ladested skal det minimum være:

 • To ladekontakter for DC Combo med minimum 150 kW effekt 
 • To ladekontakter for DC CHAdeMO med minimum 50 kW effekt 
 • To ladekontakter for AC-lading med minimum 22 kW effekt.

Nyeste utlysing omfatter i alt tolv slike ladesteder: 

 • Seks langs «Kystriksvegen»
 • Ett ved Umbukta 
 • Ett ved Skogvatnet 
 • Ett i Steigen vest 
 • Ett ved Lofastkrysset 
 • Ett på strekningen Risøyhamn–Andenes
 • Ett på strekningen Gimsøystraumen bru–Bjørnfjell.
Hvorfor gir Enova støtte til dette?

Formålet vårt med dette støttetilbudet er å gjøre det attraktivt for flere å ta i bruk elbil. Da trengs det grunnleggende tilbud av hurtigladere i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte. Vi skal bidra til å skape et bærekraftig marked for ladeinfrastruktur. Da kan utbygginger av hurtigladere på sikt drives av markedet på egen hånd også i disse områdene.

Frister og tidsplan

Søknadsbehandlingen hos Enova er normalt ferdig i løpet av 4–8 uker.

Ladeinfrastrukturen skal være ferdig utbygd og i drift senest 18 måneder etter vedtak fra Enova.