Endrede støttesatser fra 1. juli 2021

Fortsatt stor usikkerhet i markedet gjør at Enova igjen utsetter planlagte endringer i støttetilbudet til boligeiere.