Dokumenter fra 2. utlysningsrunde Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil

Dokumenter og informasjon knyttet til utlysning i 2019 om helhetlig utbygging av hurtigladere i Nordland og Namdalen.

Innsendte spørsmål om utlysingen

Programkriterier

Nedlastbare filer