Endringer i dekningskrav

Enova har som en del av pågående utlysning for ladeinfrastruktur invitert aktører til å komme med innspill til moderate strekningsspesifikke tilpasninger i avstandskravene for å bidra til gode lokale utforminger av ladelokaliteter. Avstandskravene annonsert i utlysningen er maksimalt 50,0 km kjørelengde mellom to trippelstandard ladepunkt. Enova har mottatt flere innspill og besluttet å gjøre følgende tilpasninger i dekningskravet:

  1. Alle strekningspakker: Dekningskravet, slik beskrevet i utlysningen, endres fra maksimalt 50,0 km til 52,5 km. Se fullstendig utlysningstekst for å se hvordan dekningskravet defineres.
  2. Pakke 1, strekning 2: RV 2 Kongsvinger - Elverum: Dekningskravet, slik beskrevet i utlysningen endres til maksimalt 55,0 km kjørelengde mellom to trippelstandard ladepunkt
  3. Pakke 2, strekning 1: E134 Drammen – Haugesund: Dekningskravet, slik beskrevet i utlysningen, regnes som oppfylt uten at det etableres nye ladestasjoner mellom Røldal og Haukeli.