Hva er bagatellmessig støtte?

Bagatellmessig støtte er støtte som er unntatt EØS-avtalens generelle forbud mot statsstøtte.