Vanlige spørsmål og svar

Her får du svar på de vanligste spørsmålene omkring vårt rettighetsbaserte støttetilbud til bygging av hurtigladere. Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt på telefonnummer 08049.

Hvorfor støtter dere ikke flere enn to?

Målet er å etablere en minimumsinfrastruktur på nye steder for å bygge elbilmarkedet der det ennå ikke har kommet ordentlig i gang. Vi vurderer to hurtigladere som tilstrekkelig for en slik oppstart. Å begrense støtten til inntil to hurtigladere tillater oss å fordele midlene i flere kommuner.

Hvorfor ikke mer enn inntil 40 prosent støtte?

Det er begrenset av statsstøtteregelverket. 

Hva om flere aktører ønsker å etablere hurtigladere i samme kommune?

Vi praktiserer først-til-mølla-prinsippet. De som er først ute med å søke og får innvilget sin søknad, får støtten. 
(Hvis en aktør får innvilget søknad om å bygge én hurtiglader i en kommune hvor vi kan støtte to hurtigladere, vil det fortsatt være mulig for andre å søke om å bygge én hurtiglader i den samme kommunen.)

Men hva om noen søker i en kommune hvor noen allerede har søkt, mens søknaden fortsatt er til behandling?

Søknadstidspunktet er det styrende. Som en hovedregel vil søknader med manglende dokumentasjon bli avvist, og man må da søke på nytt og rykker bakerst i køen. Vi anslår en behandlingstid på inntil tre uker, og oppdaterer kontinuerlig nettsidene våre med hvilke kommuner hvor det fortsatt kan søkes om å bygge hurtigladere.

Kan vi få driftsstøtte også?

Vi kan ikke bidra med støtte til driften av hurtigladerne.

Lønner det seg å sende inn søknaden lynkjapt før vi har all dokumentasjonen på plass, siden det er først-til-mølla?

Nei. Som en hovedregel vil søknader med manglende dokumentasjon bli avvist, og man må da søke på nytt og rykker bakerst i køen.

Vi har en hurtiglader med bare én av de tre ladestandardene. Kan vi få støtte til å oppgradere den til trippelstandard, eller støtter dere bare nye hurtigladere?

Vi kan støtte både bygging av ny hurtiglader og komplettering av eksisterende hurtiglader slik at den får ladepunkt for både AC-lading, DC-CHAdeMO og DC-Combo. Om vi kan støtte akkurat deres prosjekt, avhenger av hvilken kommune hurtigladeren står i. Sjekk listen på https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-infrastruktur/hurtiglading/oversikt-over-kommuner/ 

Kan vi sende inn en søknad selv om vi ennå ikke har fått avklart om det må betales anleggsbidrag til det lokale nettselskapet? 

Evt. betaling av anleggsbidrag må være avklart før søknad sendes inn. I prosjektbeskrivelsen som skal fylles ut og legges ved søknaden står følgende: 
Kapasitet i strømnett: Beskriv kort evt. behov for økt kapasitet i hhv. eget og overliggende strømnett. Hvis behov for økt kapasitet i overliggende strømnett må kontakt med lokal nettleverandør og evt. beløp for anleggsbidrag dokumenteres (tilbud, kopi av e-post e.l.). 

Tillates det at søker setter opp 50 kW dual hurtiglader med Chademo og CCS/Combo, og i tillegg sette opp en egen 22 kW AC Type 2?

Dette godkjennes så lenge laderne etableres på samme lokasjon. Søker kan altså da tilfredsstille kravene til teknisk standard ved å sette opp dual hurtiglader som tilbyr Chademo og CCS, og etablere en egen ladestolpe for 22 kW AC Type 2. 

Dersom du ønsker å få automatisk varsel når ny informasjon om utlysningen legges ut på nettsiden kan du sende epost til ladeinfrastruktur@enova.no