Støtte til infrastruktur

Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil

Vi ønsker å gjøre elbilen til et reelt alternativ for flere. Derfor utlyser vi i 2019 og 2020 konkurranser om områdeutbygging av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte.

Første utlysing på det nye støttetilbudet gjaldt for Nord-Troms og Finnmark. Søknadsfristen utløp 7. juni.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova kan støtte investeringskostnadene knyttet til utbygging av ladeinfrastruktur. I første utlysing kunne man søke om støtte til helhetlig utbygging av hurtig- og lynlading i en eller flere av følgende tre områder:

  1. Pakke 1: Øst-Finnmark
  2. Pakke 2: Midt-Finnmark
  3. Pakke 3: Vest-Finnmark og Nord-Troms

I programkriteriene finnes en oversikt over hva som er godkjente kostnader og minimumskrav til infrastrukturen.

Driftskostnader dekkes ikke.

Hvem kan få støtte?

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.

Blant søknadene som tilfredsstiller kravene i utlysingen innvilger vi støtte til den aktøren som har søkt om det laveste tilskuddsbeløpet på hver enkelt pakke.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan støtte opptil 100 % av godkjente investeringskostnader, noe som omfatter både innkjøp av lader og kostnader til prosjektering, nettilknytning, avskjerming og kommunikasjons- og betalingsløsninger. 

Hvorfor gir Enova støtte til dette?

Formålet vårt med dette støttetilbudet er å gjøre det attraktivt for flere å ta i bruk elbil, gjennom å sørge for et grunnleggende tilbud av hurtigladere i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte. Vi skal bidra til å skape et bærekraftig marked for ladeinfrastruktur, slik at utbyggingen av hurtig- og lynladere på sikt kan drives av markedet på egen hånd også i disse områdene.

Frister og tidsplan

Søknadsfrist på denne utlysingen var 7. juni 2019 kl. 12:00.

Ladeinfrastrukturen skal være ferdig utbygd og i drift senest 18 måneder etter vedtak fra Enova.