Støtte til infrastruktur

Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil

Vi ønsker å gjøre elbilen til et reelt alternativ for flere. Derfor utlyser vi i 2019 og 2020 konkurranser om områdeutbygging av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte.

Andre utlysing er nå åpen og omfatter utvalgte områder i Nordland og Namdalen, med vekt på Kystriksveien og Lofoten. Søknadsfrist er fredag 28. februar 2020 kl. 12.00.

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova kan støtte investeringskostnadene knyttet til utbygging av ladeinfrastruktur. I utlysingen som er ute nå kan man søke om støtte til helhetlig utbygging av hurtig- og lynlading i en eller flere av følgende to områder:

  1. Pakke 1: Nordland sør og Namdal
  2. Pakke 2: Nordland nord

Enova dekker ikke investeringskostnader utover de tekniske minimumskravene til infrastrukturen, og ikke driftskostnader.

Hvem kan få støtte?

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.

Blant søknadene som tilfredsstiller kravene i utlysingen innvilger vi støtte til den aktøren som har søkt om det laveste tilskuddsbeløpet på hver enkelt pakke.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Enova kan støtte opptil 100 % av godkjente investeringskostnader innenfor tekniske minimumskrav. Dette omfatter både innkjøp av lader og kostnader til prosjektering, nettilknytning, avskjerming og kommunikasjons- og betalingsløsninger.

Hvor mange nye ladere blir det – og hvor kommer de?

Enova tilbyr støtte til etablering av ladesteder i utvalgte områder. På hvert ladested skal det minimum være to ladekontakter for DC Combo med minimum 150 kW effekt, to ladekontakter for DC CHAdeMO med minimum 50 kW effekt og to ladekontakter for AC-lading med minimum 22 kW effekt.

Gjennom denne utlysingen skal det etableres fem slike ladesteder langs «Kystriksvegen», ett ladested ved Umbukta, og til sammen fem ladesteder på strekningene E10 Å–Bjørnfjell, Rv82 Melbu–Andenes og i Steigen.

Hvorfor gir Enova støtte til dette?

Formålet vårt med dette støttetilbudet er å gjøre det attraktivt for flere å ta i bruk elbil, gjennom å sørge for et grunnleggende tilbud av hurtigladere i utvalgte områder hvor det fortsatt er behov for offentlig støtte. Vi skal bidra til å skape et bærekraftig marked for ladeinfrastruktur, slik at utbyggingen av hurtig- og lynladere på sikt kan drives av markedet på egen hånd også i disse områdene.

Frister og tidsplan

Søknadsfrist på denne utlysingen er 28. februar 2020 kl. 12:00.

Søknadsbehandlingen hos Enova vil normalt være ferdig i løpet av 4–8 uker.

Ladeinfrastrukturen skal være ferdig utbygd og i drift senest 18 måneder etter vedtak fra Enova.

Frist for innsending av spørsmål knyttet til denne utlysningsrunden er 14. februar 2020 og svar vil være lagt ut senest 21. februar 2020. Dersom du ønsker å bli varslet per e-post når det legges ut ny informasjon (f.eks. spørsmål og svar) om utlysningen på nett, kan du melde din interesse på ladeinfrastruktur@enova.no.

Til deg som vil søke støtte til hurtiglading

Les gjennom programkriteriene nøye før du begynner på selve søknaden.

Hvis det skal betales et anleggsbidrag til lokalt nettselskap for tilknytning til strømnett må det legges ved en dokumentasjon av dette i form av tilbud/overslag e.l.

Søknadsdokumenter

Søk her