Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Elektrisk varebil
Landtransport

Elektrisk varebil

Skal virksomheten din kjøpe ny varebil eller liten lastebil under 4 250 kg? Dere kan få inntil 50 000 kroner i støtte fra Enova hvis dere velger en elektrisk bil. Be bilforhandleren søke for dere når dere bestiller bilen!

Se hva dere får i støtte per elvarebil: Laster innhold
Så enkelt er det:
1 Be bilforhandleren din søke for deg når du bestiller bilen 2 Bekreft søknaden på mobilen
3 Send inn bilens registreringsnummer når du får bilen utlevert 4 Få utbetalt støtten

Antall elvarebiler støttet av Enova: 0

Hva kan vi få støtte til?

Vi støtter kjøp av nye elektriske varebiler og lastebiler under 4 250 kg samt tilhørende ladere. Bilforhandleren din søker for deg når du bestiller bilen. Laderen søker du selv om støtte til når bilen er utlevert.

Kjøretøyet må være en hel-elektrisk varebil klasse 2 eller en hel-elektrisk lastebil, avgiftsklasse 360 (lastebil med plan) og 361 (lastebil, lukket), og kjøretøyene må ha en tillatt totalvekt under 4250 kg. Ikke alle bilmodeller kan nødvendigvis få støtte, da støtten er knyttet til eventuell merkostnad sammenlignet med en tilsvarende fossilbil. Sjekk oppdaterte støttesatser i oversikten ovenfor.

Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen. Vi støtter altså ikke bruktbiler eller bruktimport.

Hvor mye får vi i støtte?

Støttesatsene beregnes individuelt for hver bilmodell. Dette er fordi de baseres på hvor mye mer den gitte elvarebilmodellen koster enn en tilsvarende bensin- eller dieseldrevet varebil. Dette kan naturligvis variere over tid, og støttesatsene oppdateres derfor hvert døgn. Sjekk oppdaterte støttesatser i oversikten ovenfor.

Hvordan og hvor søker vi om støtte?

Du søker ikke selv. Bilforhandleren søker for deg. Bare husk at når bilen først er bestilt er det for sent å søke om støtte. Gi derfor beskjed til bilselgeren om å søke for deg når du bestiller bilen. Alt du behøver å gjøre, er å bekrefte søknaden på mobilen at du godkjenner vilkårene for støtten. Når bilen er utlevert, logger du inn og bekrefter kjøpet og oppgir hvilken konto pengene skal utbetales til.

NB! Du er ansvarlig for at opplysningene som sendes inn til Enova er korrekte, både om din bedrift og elvarebilene. Dette er selv om bilforhandleren søker på dine vegne.

Hvis det ikke er samsvar mellom utlevert bil og hva det er søkt støtte om, kan ikke Enova utbetale støtten.

Hvilke krav må vi oppfylle for å få støtte?

Les gjennom de fulle kriteriene for støtteprogrammet lenger nede på siden. Noen viktige punkter er:

  • Det er for sent å søke om støtte når bilen først er bestilt. Det er derfor viktig at bilforhandleren søker for dere når bilen bestilles.
  • Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og som ikke er i økonomiske vanskeligheter kan få støtte.
  • Støtten skal gå til den virksomheten skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret. Skal du lease bil, kan du derfor ikke få støtte til kjøper. Men leasingselskapet kan selv søke om støtte og du kan få lavere leie.
  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen, altså ikke bruktkjøp eller import.
  • For å få utbetalt støtten må kjøretøyet være registrert i Kjøretøyregisteret senest 9 måneder etter at dere fikk innvilget støtten. Forsikre deg derfor at bilforhandleren kan levere bilen innenfor dette tidsrommet.
  • Dersom bilen blir avregistrert for eksport innen tre år etter førstegangsregistrering må støttemottakeren betale tilbake hele støttebeløpet.
Hvorfor støtter Enova dette?

Dette støttetilbudet er en del av Nullutslippsfondet. Det har som mål å kutte klimagassutslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger. Økt kjøp og bruk av elektriske biler reduserer klimagassutslippene fra transportsektoren. Elektriske biler er billigere i drift enn fossilbiler, men har høyere investeringskostnader. For å sette fart på elektrifiseringen av dette markedet tilbyr vi investeringsstøtte til kjøp av batterielektriske varebiler og mindre lastebiler samt tilhørende lader.

Programkriterier