Landtransport

Støtte til kjøp av elektrisk varebil

Skal virksomheten din kjøpe ny varebil? Dere kan få inntil 50 000 kroner i klimarabatt fra Enova hvis dere velger en elektrisk varebil. Husk bare å søke om støtte før du bestiller bilen!

Se hva dere får i støtte per elvarebil:
Ladestasjon Varebil
50 000,–

LITEN

< 80 hk

MELLOMSTOR

80-120 hk

STOR

> 120 hk

Så enkelt er det:
1 Søk om støtte 2 Bestill bil 3 Få levert bil 4 Motta utbetaling
Søk nå

Så langt har Enova støttet 8309 elektriske varebiler

Hva kan vi få støtte til?

Vi støtter kjøp av elvarebiler og tilhørende lader. Søk om støtte til bilen før dere bestiller den. Laderen kan dere først søke om støtte til når dere har fått bilen.

Kjøretøyet må være en hel-elektrisk varebil klasse 2 med tillatt totalvekt under 4250 kg. Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen. Vi støtter altså ikke bruktbiler eller bruktimport.

Hvor mye får vi i støtte?

Støttetilbudet har standardsatser basert på bilens motorytelse:

Motorytelse (hk)

Maks effekt per halvtime (kW)

Støtte

< 80 hk

< 60 kW

15 000 kr

80–120 hk

60–90 kW

25 000 kr

> 120 hk

> 90 kW

50 000 kr

I søknadssenteret vårt kan dere se hvilke modeller dere kan få støtte til, og hvor mye støtte den enkelte bilmodellen utløser.

Dere kan også få 5 000 kroner i støtte til lader til bilen. Denne søker dere om først når bilen er registrert i Kjøretøyregisteret.

Det vil bli gjort endringer i støttetilbudet i løpet av høsten 2020. Foreløpig kan vi ikke si noe om hva endringene vil bestå i. Når dette er klart, vil vi offentliggjøre endringene her på enova.no.

Hvilke krav må vi oppfylle for å få støtte?

Les gjennom de fulle kriteriene for støtteprogrammet lenger nede på siden. Noen viktige punkter er:

  • Dere må søke Enova om støtte før dere bestiller bilen.
  • Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og som ikke er i økonomiske vanskeligheter kan søke.
  • Det er den virksomheten som skal stå som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret som må søke. Skal du lease bil, kan du derfor ikke søke Enova om støtte (men leasingselskapet kan gjøre det).
  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av bilen, altså ikke bruktkjøp eller import.
  • For å få utbetalt støtten må kjøretøyet være registrert i Kjøretøyregisteret senest 6 måneder etter at dere fikk innvilget støtten. Vi anbefaler derfor å bestille bilen så raskt som mulig etter dere har fått godkjent søknaden.
  • Dersom elvarebilen blir avregistrert for eksport innen tre år etter førstegangsregistrering må støttemottager betale tilbake hele støttebeløpet.
  • For å få støtte til lader må du ha kjøpt og fått levert en elvarebil med Enova-støtte. Du dokumenterer kjøpet av lader med å sende inn kopi av faktura. Fakturaen kan ikke være eldre enn 12 måneder og må være datert etter 27. august 2019.
Hvorfor støtter Enova dette?

Dette støttetilbudet er en del av satsingen Nullutslippsfondet. Dette fondet skal kutte klimagassutslipp i næringstransporten gjennom en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger.

Økt kjøp og bruk av elvarebil bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Elektriske varebiler er billigere i drift enn fossilbiler, men har høyere investeringskostnader. For å sette fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet tilbyr vi nå investeringsstøtte til kjøp av batterielektriske varebiler og tilhørende lader.

Slik fungerer elvarebil i den daglige driften

Skeptisk til om elektriske varebiler vil fungere for din virksomhet i praksis? Kjenner du på rekkeviddeangst eller usikkerhet knyttet til lading? Mange har allerede tatt i bruk elvarebiler i sin virksomhet og har gode erfaringer. Lavere drivstoffkostnader og vedlikeholdskostnader er gjengangere, men er det flere fordeler? Nedenfor kan du høre hvordan Malermester Blakstad opplever deres elektriske hverdag i Trondheim:

Se også Klimaetaten i Oslos artikkel om livet med elektrisk varebil i hovedstaden.

Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. 

Søk nå