Søk
LOGG INN

Maritim transport

For å nå lavutslippssamfunnet må klimagassutslippene kraftig ned, også fra norsk sjøfart. Store deler av næringen er i gang med å legge om til en grønnere og mer effektiv drift med støtte fra Enova.

Støttetilbud til maritim transport

Enova har to typer støtteprogrammer: Støtte til teknologi og innovasjon og markedsutvikling.

Støttetilbud til maritim transport
Hva er fordelene med landstrøm?

Hva er fordelene med landstrøm?

Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai. Enova bidrar til å bygge et levedyktig marked gjennom målrettet støtte til infrastruktur på land og en enkel støtteordning for tilpasning av fartøy.

Prosjektene Enova har støttet

Se prosjektlisten
Prosjektene vi har støttet siste 12 mnd:
0 tiltak
Dette har vi gitt i støtte:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh

Nyttige lenker