Søk
LOGG INN

Maritim transport

For å nå lavutslippssamfunnet må klimagassutslippene kraftig ned, også fra norsk sjøfart. Store deler av næringen er i gang med å legge om til en grønnere og mer effektiv drift med støtte fra Enova.

Støttetilbud til maritim transport

Enova har to typer støtteprogrammer: Støtte til teknologi og innovasjon og markedsutvikling.

Støttetilbud til maritim transport

Prosjektene Enova har støttet

Se prosjektlisten
Prosjektene vi har støttet siste 12 mnd:
0 tiltak
Dette har vi gitt i støtte:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh

Nyttige lenker