Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Bilde av en mann som inspiserer batteriene i et fartøy
Sjøtransport

Batteri i fartøy

Vi tilbyr faste støttesatser til batteriinstallasjon i fartøy innen fiskeri og havbruk. Du kan også få med støtte til landstrømsystem i fartøyet.

Hva kan bedriften få støtte til?

Støttetilbudet gjelder batteriinstallasjon og eventuell installasjon av landstrømsystem i fiskefartøy og følgende fartøy i havbruksbransjen: transportbåt, arbeidsbåt/servicefartøy og brønnbåt.

NB: Sjekk programkriteriene lenger nede på siden for flere detaljer.

Hvem kan få støtte?

Søker skal være den som gjennomfører investeringen i det aktuelle fartøyet.

Støttetilbudet er rettet mot utvalgte fartøytyper innen fiskerier og havbruksnæringen. Fartøytypene fremgår av programkriteriene. For ytterligere beskrivelse av fartøytypene, se Ofte stilte spørsmål. Ønsker du å installere batteri i fartøy innen andre segment, se støttetilbudet Elektrifisering av sjøtransport.

NB: Enova har ikke anledning til å gi støtte til aktører i økonomiske vanskeligheter. Vi kan imidlertid vedta støtte med spesielle prosjektvilkår. Dette gjelder for tilfeller hvor søkeren kan dokumentere tiltak for å komme seg ut av vanskelighetene.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Dette støttetilbudet har faste støttesatser avhengig av fartøystype og batteristørrelse samt strømstyrken til det eventuelle landstrømsystemet og øvrige egenskaper. Sjekk hvor mye du kan få i støtte ved å bruke støttekalkulatorene på denne siden.

NB: Endelig støtte kan avvike noe fra summen i kalkulatoren, avhengig av hva de faktiske prosjektkostnadene blir. For små og mellomstore bedrifter er støtten begrenset oppad til 50 % av de godkjente kostnadene for batteriinstallasjonen. For store bedrifter er tilsvarende begrensning 40 %.

Hvorfor gir Enova støtte til batterier og landstrømsystem i fartøy?

Formålet med satsingen på batterier og landstrøm er at løsningene tas i bruk større grad og raskere enn i dag. Satsningen har også som mål å bygge bærekraftige markeder både for nullutslippsløsninger til sjøs og salg av strøm fra land.

Endringer i program Batteri fartøy 30. april 2021

Støtte til PSV ble avviklet 30. april

Det vil fremdeles være mulig å søke støtte til innovative løsninger som bidrar til nullutslipp for disse fartøyene. Se Enovas programmer for Ny teknologi

Les om hvorfor vi endrer støtten

Se hva dere får i støtte til batteri

Vurderer dere å installere batteri i et fartøy? Her finner du ut hvor mye dere kan få i støtte fra Enova.

Se hva dere får i støtte til landstrømsystem i henhold til lavspentstandarden

Vurderer dere å installere landstrømsystem i et fartøy? Her finner du ut hvor mye dere kan få i støtte fra Enova.

Fra søknad til rapportering

kalender-ikon Før du søker
 • Gjør dere godt kjent med søknadsdokumenter på web
 • Søk før dere har satt tiltakene i bestilling

Søk om støtte Søk om støtte
 • Dere trenger denne informasjonen om de tiltakene dere søker støtte til:
  • Batteristørrelse, type fremdriftsløsning og evt. type landstrømsystem
  • Investeringskostnader (for de grønne tiltakene sammenlignet med hvilke investeringskostnader dere ville hatt uten de grønne tiltakene)
  • Årlig forventet forbruk av drivstoff og landstrøm med og uten tiltakene

Enova behandler søknaden Enova behandler søknaden
 • Saksbehandlingstiden er 1–5 dager etter at all informasjon fra søker er mottatt. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang.
 • Dersom vi trenger mer informasjon i forbindelse med saksbehandling av søknaden vil vi ta kontakt med dere.

alternativ sjekkboks-ikon Vedtak om støtte eller avslag
 • Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet. Søknaden blir enten innvilget eller avslått.
 • Dersom søknaden blir innvilget vil formelt ansvarlig for søknaden motta tilskuddsbrev til signering per e-post.
 • Tilskuddsbrevet med tilhørende dokumenter utgjør kontrakten mellom dere og Enova.
 • Formelt ansvarlig signerer tilskuddsbrevet elektronisk innen fristen som er oppgitt i e-posten
 • Dersom søknaden blir avslått vil dere motta begrunnelse for avslaget.
Rapportering i prosjektet Rapportering i prosjektet
 • Dere sender framdriftsrapport en gang i halvåret og rapporterer status og påløpte kostnader. Framdriftsrapporten sendes gjennom Enovas senter for søknad og rapportering. Det er ingen dokumentasjonskrav i forbindelse med framdriftsrapporter.
 • På slutten av prosjektet skal dere sende sluttrapport gjennom Enovas senter for søknad og rapportering. I sluttrapport skal dere bekrefte at dere har gjennomført tiltakene og at informasjonen oppgitt på søknadstidspunktet stemmer. Sluttrapporten skal også inneholde:
  • Samsvarserklæring fra leverandør som dokumenterer at tiltakene er gjennomført.
  • Avhengig av tilskuddets størrelse, revisorerklæring eller fakturaer som dokumenterer kostnadene i prosjektet. Husk å opprette et eget prosjektregnskap fra dag 1. Se Avtalte kontrollhandlinger for revisorrapport.
 • Husk å orientere Enova underveis i prosjektperioden om endringer som påvirker innhold, framdrift, organisering eller sluttdato i prosjektet. Endringer må avklares med Enova i forkant. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig.
Motta utbetaling Motta utbetaling
 • Støtten utbetales i takt med at påløpte kostnader rapporteres inn, og senest innen 30 dager etter rapportering.
 • 20 % av støttebeløpet holdes tilbake til  godkjent sluttrapport.
 • Spør oss om hyppigere utbetaling ved behov. 

Til deg som vil søke støtte

SØKNADSDOKUMENTER

SØK NÅ