Sitemap
Søk
LOGG INN
Bilde av en mann som inspiserer batteriene i et fartøy
Sjøtransport

Batteri i fartøy

Vi tilbyr faste støttesatser til batteriinstallasjon i fartøy innen fiskeri og havbruk. Du kan også få med støtte til landstrømsystem i fartøyet.

Om svar sommeren 2021

Søknader mottatt i tidsrommet 9. juli til 9.august vil som hovedregel ikke bli behandlet før etter sommerferien. 

I perioden vil det være lav bemanning på Enova, men vår svartjeneste Enova Svarer (tlf. 08049) vil holde åpent gjennom ferien. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Dette støttetilbudet gjelder batteriinstallasjon og eventuell installasjon av landstrømsystem i fiskefartøy og følgende fartøy i havbruksbransjen: transportbåt, arbeidsbåt/servicefartøy og brønnbåt.

NB: Sjekk programkriteriene lenger nede på siden for flere detaljer.

Hvem kan få støtte?

Søker skal være den som gjennomfører investeringen i det aktuelle fartøyet.

Støttetilbudet er rettet mot utvalgte fartøytyper innen fiskerier og havbruksnæringen. Fartøytypene fremgår av programkriteriene. For ytterligere beskrivelse av fartøytypene, se Ofte stilte spørsmål. Ønsker du å installere batteri i fartøy innen andre segment, se støttetilbudet Elektrifisering av sjøtransport.

NB: Enova har ikke anledning til å gi støtte til aktører i økonomiske vanskeligheter. Vi kan imidlertid vedta støtte med spesielle prosjektvilkår i tilfeller hvor søkeren kan dokumentere tiltak for å komme seg ut av vanskelighetene.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Dette støttetilbudet har faste støttesatser avhengig av fartøystype og batteristørrelse samt strømstyrken til det eventuelle landstrømsystemet og øvrige egenskaper. Sjekk hvor mye du kan få i støtte ved å bruke støttekalkulatorene på denne siden.

NB: Endelig støtte kan avvike noe fra summen i kalkulatoren, avhengig av hva de faktiske prosjektkostnadene blir. For små og mellomstore bedrifter er støtten begrenset oppad til 50 % av de godkjente kostnadene for batteriinstallasjonen. For store bedrifter er tilsvarende begrensning 40 %.

Hvorfor gir Enova støtte til batterier og landstrømsystem i fartøy?

Formålet med Enovas satsing på batterier og landstrøm i maritim næring er at disse løsningene tas i bruk større grad og raskere enn i dag, med mål om å bygge bærekraftige markeder både for nullutslippsløsninger til sjøs og salg av strøm fra land.

Endringer i program Batteri fartøy 30. april 2021

Støtte til PSV ble avviklet 30. april

Det vil fremdeles være mulig å søke støtte til innovative løsninger som bidrar til nullutslipp for disse fartøyene over Enovas programmer for Ny teknologi

Les om hvorfor vi endrer støtten

Se hva dere får i støtte til batteri

Vurderer dere å installere batteri i et fartøy? Her finner du ut hvor mye dere kan få i støtte fra Enova.

Se hva dere får i støtte til landstrømsystem i henhold til lavspentstandarden

Vurderer dere å installere landstrømsystem i et fartøy? Her finner du ut hvor mye dere kan få i støtte fra Enova.

Fra søknad til rapportering

kalender-ikon Før du søker
 • Gjør dere godt kjent med søknadsdokumenter på web
 • Søk før dere har satt tiltakene i bestilling

Søk om støtte Søk om støtte
 • Dere trenger denne informasjonen om de tiltakene dere søker støtte til:
  • Batteristørrelse, type fremdriftsløsning og evt. type landstrømsystem
  • Investeringskostnader (for de grønne tiltakene sammenlignet med hvilke investeringskostnader dere ville hatt uten de grønne tiltakene)
  • Årlig forventet forbruk av drivstoff og landstrøm med og uten tiltakene

Enova behandler søknaden Enova behandler søknaden
 • Saksbehandlingstiden er 1–5 dager etter at all informasjon fra søker er mottatt. Saksbehandlingstiden kan avvike fra dette i perioder med stor pågang.
 • Dersom vi trenger mer informasjon i forbindelse med saksbehandling av søknaden vil vi ta kontakt med dere.

alternativ sjekkboks-ikon Vedtak om støtte eller avslag
 • Dere vil motta informasjon fra oss når søknaden er ferdigbehandlet. Søknaden blir enten innvilget eller avslått.
 • Dersom søknaden blir innvilget vil formelt ansvarlig for søknaden motta tilskuddsbrev til signering per e-post.
 • Tilskuddsbrevet med tilhørende dokumenter utgjør kontrakten mellom dere og Enova.
 • Formelt ansvarlig signerer tilskuddsbrevet elektronisk innen fristen som er oppgitt i e-posten
 • Dersom søknaden blir avslått vil dere motta begrunnelse for avslaget.
Rapportering i prosjektet Rapportering i prosjektet
 • Dere sender framdriftsrapport en gang i halvåret og rapporterer status og påløpte kostnader. Framdriftsrapporten sendes gjennom Enovas senter for søknad og rapportering. Det er ingen dokumentasjonskrav i forbindelse med framdriftsrapporter.
 • På slutten av prosjektet skal dere sende sluttrapport gjennom Enovas senter for søknad og rapportering. I sluttrapport skal dere bekrefte at dere har gjennomført tiltakene og at informasjonen oppgitt på søknadstidspunktet stemmer. Sluttrapporten skal også inneholde:
  • Samsvarserklæring fra leverandør som dokumenterer at tiltakene er gjennomført.
  • Avhengig av tilskuddets størrelse, revisorerklæring eller fakturaer som dokumenterer kostnadene i prosjektet. Husk å opprette et eget prosjektregnskap fra dag 1. Se Avtalte kontrollhandlinger for revisorrapport.
 • Husk å orientere Enova underveis i prosjektperioden om endringer som påvirker innhold, framdrift, organisering eller sluttdato i prosjektet. Endringer må avklares med Enova i forkant. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig.
Motta utbetaling Motta utbetaling
 • Støtten utbetales i takt med at påløpte kostnader rapporteres inn, og senest innen 30 dager etter rapportering.
 • 20 % av støttebeløpet holdes tilbake til  godkjent sluttrapport.
 • Spør oss om hyppigere utbetaling ved behov. 

Til deg som vil søke støtte

SØKNADSDOKUMENTER

SØK NÅ