Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål for "Forprosjekt for etablering av infrastruktur for strøm til havneopphold og lading"

Typiske spørsmål for "Forprosjekt for etablering av infrastruktur for strøm til havneopphold og lading".
Er det mulig å søke om forprosjektstøtte til flere havner i en søknad?

Ja, én aktør kan stå som søker for et prosjektkonsortium. Søker vil da være ansvarlig for rapportering overfor Enova, og er den som vil få utbetalt støtten og må fordele den videre til de andre aktørene i prosjektet. Det er viktig at det fremgår av fremdriftsplanen og budsjettet hvilke aktører som skal gjennomføre hvilke aktiviteter og hvor mange timer det er beregnet til å ta samt kostnadene for dette.

Kan man få forprosjektstøtte til å utrede etablering av infrastruktur som ikke er i henhold til landstrømstandarden?

Svaret er ja, i tilfeller hvor et forprosjekt omfatter en havn eller et område hvor det er aktuelt å etablere både infrastruktur i henhold til landstrømstandarden og annen type infrastruktur, og at dette må sees i sammenheng. Majoriteten av forprosjektet må likevel omhandle utredninger tilknyttet etablering av infrastruktur i henhold til landstrømstandarden.

Enova Svarer