Ladeinfrastruktur

Enova vil i løpet av første halvdel av september lansere et nytt program som gir støtte til utbygging av ladeinfrastruktur.

Vi vil tilby investeringsstøtte for å etablere offentlig tilgjengelige hurtigladere i kommuner der det ved utgangen av 24.juni 2017 fantes færre enn to. Enova kan gi støtte så det blir inntil to hurtigladere i hver kommune. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova vil gi investeringsstøtte til etablering av hurtigladere, men kan ikke bidra med støtte til drift.

Det er avgjørende at søknaden om støtte sendes inn før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet.

Hvem kan få støtte?

For å kunne søke støtte hos oss må søker være registrert i norsk foretaksregister.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støtten gis som bagatellmessig støtte.  

Vi dekker 40 prosent av godkjente investeringskostnader, med en øvre grense på 200 000 kroner per hurtiglader. 

Frister og tidsplan
Enova vil lansere programmet i første halvdel av september 2017. Programmet vil ha løpende søknadsfrist. 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å få automatisk varsel når ny informasjon om utlysningen legges ut på nettsiden kan du sende epost til ladeinfrastruktur@enova.no 

Hva vil vi oppnå med tilbudet?
Støtteordningen skal bidra til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren ved å legge til rette for varige markedsendringer innen ladeinfrastruktur og økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy. 

Resultater fra tidligere utlysninger
I 2015 og 2016 gjennomførte Enova fire utlysninger for støtte til utbygging av en grunnleggende ladeinfrastruktur. Støtten ble gitt gjennom programutlysninger for gitte strekninger med utgangspunkt i transportkorridorene i Nasjonal transportplan. Enova støttet i alt 230 hurtigladere gjennom disse utlysningene.