Ladeinfrastruktur

​Enova støtter utbygging av ladeinfrastruktur.

I 2015 og 2016 gjennomførte Enova fire utlysninger for støtte til utbygging av en grunnleggende ladeinfrastruktur. Støtten ble gitt gjennom programutlysninger på gitte steder med utgangspunkt i transportkorridorene i Nasjonal transportplan.

Resultatet fra Enovas fjerde ladeinfrastruktur utlysning 

Enova utlyste høsten 2016 en konkurranse om utbygging av hurtigladere til elbil langs hovedfartsårer lengst nord i Norge. Ingen kvalifiserte søknader kom inn, og dermed blir det ikke utbygging i denne omgang.

Store avstander, spredt bebyggelse og få elbiler gjør at det er vanskelig å få økonomi i å drive hurtigladere lengst nord i Norge, selv om Enova har kunnet støtte inntil hundre prosent av investeringskostnadene.

Støttemuligheter også i år

Det planlegges støtte til hurtigladere til elbil også i 2017, men formen på støttetilbudet er ikke klart enda. 

For spørsmål knyttet til utlysningen kan denne epostadressen benyttes: ladeinfrastruktur@enova.no.

Dersom du ønsker å få automatisk varsel når ny informasjon om utlysningen legges ut på nettsiden kan du melde din interesse til ladeinfrastruktur@enova.no.

Hva vil vi oppnå med utlysningen?

Enova støtter energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, gjennom investeringsstøtte til utbygging av en grunnleggende ladeinfrastruktur.

Støtten skal stimulere til økt kjøp og bruk av elektriske kjøretøy langs norske veier.