En arbeider i energiproduksjon fra brensel
Foto: Eramet

Tar stor risiko for å gjøre verden litt renere

Brennende engasjement for innovativ teknologi vil trolig slukke den velkjente flammen i Sauda for godt. Eramet Norway mener at industrien må vise vilje til å utvikle løsninger som trengs for å skape lavutslippssamfunnet. Og de starter med seg selv.

Publisert 1/24/2018 av Kirsti Kringstad

Vi er en viktig samfunnsaktør, og må ta ansvar for klimaet.

- Kåre Bjarte Bjelland, Eramet Norway -