Sitemap
Søk
LOGG INN
En arbeider i energiproduksjon fra brensel
Foto: Eramet

Tar stor risiko for å gjøre verden litt renere

Brennende engasjement for innovativ teknologi vil trolig slukke den velkjente flammen i Sauda for godt. Eramet Norway mener at industrien må vise vilje til å utvikle løsninger som trengs for å skape lavutslippssamfunnet. Og de starter med seg selv.

Publisert 1/24/2018 av Kirsti Kringstad

Mange i Sauda har gode assosiasjoner til flammen som stiger opp fra taket på prosessanlegget til Eramet Norway. Den er et signal om aktivitet på den over 100 år gamle hjørnesteinsbedriften som produserer raffinerte manganlegeringer til stålprodusenter over hele verden.

Men samtidig representerer flammen stort energitap og betydelige klimagassutslipp. Hydrogen, nitrogen, karbonmonoksid og karbondioksid sendes ut i det blå, noe Eramet ikke lenger vil leve med.

– Vi er en viktig samfunnsaktør, og må ta ansvar for klimaet. Samtidig har vi en ambisjon om å utnytte ressursene våre bedre, slik at vi etterhvert ser det på bunnlinja, sier Kåre Bjarte Bjelland, direktør for strategisk utvikling i Eramet Norway.

Heiet frem av Enova

Denne todelte motivasjonen var nok til at Eramet startet grundige undersøkelser for å finne teknologien de burde møte fremtiden med. Etter flere år kom de frem til at den mest egnede løsningen for økt energiutnyttelse er å installere gassmotorer som omdanner ovnsgass til strøm og termisk energi.

– Teknologien har aldri før vært testet i manganindustrien. Det er altså ikke rart at eierne våre i Paris var skeptiske, sier Bjelland.

Da Enova ble koblet inn for å orientere styret, fikk Bjelland erfare hvor motiverende det er med en engasjert forretningspartner ved sin side.

– Enova ga råd, motiverte og heiet, noe som sendte et tydelig signal til styret vårt om at norske myndigheter vil oss vel. Dette, kombinert med pengestøtten på 25 prosent, var utslagsgivende for at de ga klarsignalet vi trengte for å kunne jobbe videre med å realisere pilotprosjektet, sier Bjelland.

Vi er en viktig samfunnsaktør, og må ta ansvar for klimaet.

- Kåre Bjarte Bjelland, Eramet Norway -

– De vil virkelig gjøre en forskjell

Enova orienterte styret om alt fra virkemidlene for energi- og klimateknologi i industrien, til hvordan Eramet burde strukturere pilotprosjektet.

– For Enova er det svært viktig å være aktiv opp mot mulige spydspisser allerede i en tidlig fase. Eramet tok imot rådene våre, og beviste med engasjementet sitt at de virkelig vil gjøre en forskjell for at vi skal nå lavutslippssamfunnet. Aktører som tør å teste innovativ teknologi baner vei for resten, sier seniorrådgiver i Enova, Ståle Kvernrød.

Pilotprosjektet på fabrikken i Sauda er fortsatt under planlegging. Utbyggingen starter sannsynligvis i løpet av 2018, slik at selve testingen kan begynne året etter.

Motiveres av internasjonale ringvirkninger

Dersom gassmotorteknologien virker som forventet, vil den bidra til å redusere klimafiendtlig energiproduksjon andre steder i verden. Ja, for å sette de store ambisjonene sine ut i livet, fokuserer Eramet på mer enn egen vinning.

– Gassmotoren skal kunne produsere elektrisk kraft som kan selges på strømnettet. Det er i så fall et lite bidrag til at for eksempel kullproduksjonen i Europa kan gå ned. Testing av teknologien en risiko vi er villige til å ta i og med at dette er et mulig utfall, sier Bjelland.

Gassmotoren skal også produsere varmt vann og varm luft, som kan gjenbrukes til produksjon internt eller eksternt. Å slukke flammen i Sauda vil altså kunne bety det motsatte av det lokalsamfunnet har fryktet. Kanskje er det rett og slett starten på en grønnere smelteverksindustri langt utenfor Sauda og Norge?