3D-modell av ny, miljøvennelig og moderne fiskebåt

Skaper en grønn fremtid for neste generasjon fiskere

Motivert av egne erfaringer som fiskere, ville mannskapet i Hans Angelsen og Sønner skape et grønnere grunnlag for fremtidige generasjoner. Stolthet for yrket og ydmykhet til naturen ga dem mot til å investere i miljøvennlig teknologi.

Publisert 1/25/2018 av Magnus Lutnæs Aas

Med vår nye elektriske fiskebåt vil vi redusere både driftstid og drivstofforbruk. Men det er ikke bare det ytre miljøet som må passes bedre på. Et mannskap som trives på jobb utgjør en stor forskjell for bedriften

- Hans Angelsen -