Sitemap
Søk
LOGG INN
3D-modell av ny, miljøvennelig og moderne fiskebåt

Skaper en grønn fremtid for neste generasjon fiskere

Motivert av egne erfaringer som fiskere, ville mannskapet i Hans Angelsen og Sønner skape et grønnere grunnlag for fremtidige generasjoner. Stolthet for yrket og ydmykhet til naturen ga dem mot til å investere i miljøvennlig teknologi.

Publisert 1/25/2018 av Magnus Lutnæs Aas

Risiko ved å være først

Det er alltid en risiko knyttet til å gå en ny vei, som oftest på den økonomiske siden. Slik er det også for Hans Angelsen og Sønner. Klarer de ikke opprettholde fangsten med den nye løsningen, kan firmaet i bli satt i gjeld. Men fordelene veier opp for potensielle ulemper.

– Lykkes vi med dette, oppfyller vi ambisjonen vår om å operere trygt og miljøvennlig. Det håper vi kan inspirere andre til å satse på noe lignende i fremtiden, sier Angelsen.

Satsingen har allerede blitt lagt godt merke til i bransjen, og mange rederier følger spent med på utviklingen. Markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova setter stor pris på aktører som Hans Angelsen og Sønner.

– Vi ønsker å bidra til at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som reduserer klimagassutslipp til sjøs. Lever denne båten opp til forventningene, tror vi mange vil følge etter. Vi er avhengige av aktører som går foran og viser vei, sier han.

Med vår nye elektriske fiskebåt vil vi redusere både driftstid og drivstofforbruk. Men det er ikke bare det ytre miljøet som må passes bedre på. Et mannskap som trives på jobb utgjør en stor forskjell for bedriften

- Hans Angelsen -

Ta vare på miljø og mannskap
– Jeg kan skrive under på at du vil utvikle et helt spesielt forhold til naturen når det er arbeidsplassen din, og at jeg føler meg heldig som har fått tilbrakt store deler av livet mitt på sjøen, sier en av rederne i Lofoten-rederiet Hans Angelsen og Sønner, Øystein Angelsen. 

Selv om fiskere flest har en stor kjærlighet for naturen, er det utfordrende å sette seg inn i nye miljøvennlige tiltak og hvilke støtteordninger som finnes. I en hektisk hverdag med stort arbeidspress tror Angelsen det er lett å holde seg til gamle, trygge vaner: 

– Men vi vil at Hans Angelsen og Sønner skal føres videre i generasjoner. Dette er den største motivasjonsfaktoren for å sette et grønt stempel på vår generasjon.


Risiko ved å være først
En av løsningene ble en fiskebåt helt utenom det vanlige. Grønn teknologi skal la fiskerne utnytte ressursene i havet på en bedre måte, og kutte utslipp av skadelige klimagasser.

– Med vår nye elektriske fiskebåt vil vi redusere både driftstid og drivstofforbruk. Men det er ikke bare det ytre miljøet som må passes bedre på. Et mannskap som trives på jobb utgjør en stor forskjell for bedriften, sier Angelsen.

Øystein Angelsen har, i likhet med sin far, slitt med tinnitus som følge av fiskeryrket. En viktig drivkraft for ham er å skåne kommende generasjoner for støy og vibrasjoner.

– Det føles fantastisk at vi nå skal klare å ta bedre vare på både miljøet og mannskapet, sier han.