Christian A. Klöckner

Professor I psykologi ved NTNU

Christian A. Klöckner er professor i psykologi på NTNU og leder en forskningsgruppe for «citizen, environment, and safety». Han forsker på forbrukeratferd i forhold til miljø, energi, og klima og på hvordan man kommuniserer miljøsaker. Han leder flere store internasjonale forskningsprosjekter og er forfatter til boka «the psychology of pro-environmental communication – beyond standard information strategies».