Erik Figenbaum

Forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt, MoZEES

Forskningsleder for fagområde Transportteknologi og miljø ved Transportøkonomisk Institutt. Leder av forskningsområde 4, Tekno-økonomisk analyse, i MoZEES FME. 

Forskningsfokus: Elektrifisering av veitransport, alternative energibærere, spredning av ny teknologi i transportsektoren og miljøkonsekvenser av det, forskning på tidligbrukere av ny teknologi.