Hæge Fjellheim

Leder Karbonanalyse Refinitiv

2017-dags dato: Leder for teamet av karbonanalytikere i Refinitiv (tidligere Thomson Reuters, tidligere Point Carbon). Hovedvekt på analyse av markedsdrivere og prisutvikling i EUs kvotesystem, men også analyse av andre nasjonale og regionale karbonmarkeder (Kina i fokus fremover) og utvikling i internasjonal klimapolitikk.  

2006-2016: Karbonanalytiker EU teamet/konsulentavdeling Point Carbon. Temaer: EUs kvotesystem, EUs klimapolitikk, internasjonale klimaforhandlinger.
2000-2006: Førstekonsulent/rådgiver Olje- og energidepartementet

Utdannet statsviter fra Universitet i Oslo.