Harald Gether

Styreleder i Gether

Energi & Ytelsesavtale, Energilagring, DTES, Energiomlegging, Bærekraft, Innovasjon & Industrialisering