Karoline Bjørklund

Fagsjef næringspolitikk NHO Logistikk og Transport

Utdannet statsviter med erfaring fra flere deler av samferdselssektoren, både person- og godstransport. Har blant annet jobbet i Vegdirektoratet, for NHO i Brussel og i Kollektivtrafikkforeningen.

I NHO Logistikk og Transport er bylogistikk, klima og miljø, og det teknologiske skiftet sentrale temaer.