Kjell Krüger

CEO Esave

Siv.ing NTH 1980, Kraftsystemplanlegging i norsk energiforsyning 1988-1995, Leder for enøksenter Nordland 1995-2002, erfaring fra internasjonale energiprosjekter