Morten Andreas Meyer

Generalsekretær Huseierne

Morten har allsidig ledererfaring fra næringsliv og politikk. Erfaringen hans strekker seg fra å være kjøpmann og eier av en liten papir- og kontorutstyrsforretning i tidlig voksen alder til å lede IBMs rådgivningsvirksomhet og tilhørende milliardomsetning. Han har vært lokalpolitiker og varaordfører, statssekretær for Erna Solberg i Kommunal- og regionaldepartementet og statsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Moderniseringsdepartementet. Han har rådgitt norske toppledere knyttet til kommunikasjon, krisehåndtering og politisk medvirkning som partner i First House og har de siste to årene ledet en av landets største medlemsorganisasjoner. Med sine 225.000 betalende medlemmer er Huseierne landets sterkeste, uavhengige stemme og interesseorganisasjonen for boligeiere.