Wenche Torvund

Lokal Planansvarlig, Elnett21 Avinor

Avinor fra 2012 - d.d.:

Prosjektleder Elnett21
Prosjektleder/arealplanlegger Masterplan for Stavanger lufthavn
Prosjektleder i Avinor for kommunedelplan for Stavanger lufthavn.

Multiconsult 2005-2012 som arealplanlegger og gruppeleder: 

Oppdragsledelse for og utarbeiding av reguleringsplaner, kommunedelplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser, samt noe veiprosjektering/ detaljprosjektering. Kommunedelplan og reguleringsplan for sykkelstamvegen mellom Stavanger og Sandnes, Detaljreguleringsplan for Sola Airport Arena i Sola, Detaljregulering for næringsområdet «Stavanger sør» i Hillevåg, Stavanger. Reguleringsplaner for E39 og E16, ROS-analyser for veianlegg mm.

1992-2005: diverse ingeniør/arealplanstillinger i bl.a. Stavanger og Time kommune, Arkitektkontoret Sjo Fasting og Schlumberger.