Støtte til borettslag eller sameier

  
Tveita_3.jpg
 

Sammen med andre i ditt borettslag eller sameie, kan du gjøre små og store grep for å bo enda bedre.

Kartleggingsstøtte til eksisterende bygg : Borettslag og boligsameier kan få støtte av Enova til å kartlegge investeringer i energitiltak. Tilbudet er rettet mot borettslag og sameier med minimum 10 boligenheter.

Kartleggingen vil gi en bedre oversikt over energitiltak i egen bygningsmasse, og hvor lønnsomme de vil være. Dermed er borettslaget bedre rustet til å ta en investeringsbeslutning.

Resultatet av kartleggingen kan i neste omgang enkelt brukes til å søke om støtte til investeringer gjennom programmet Støtte til eksisterende bygg.

Støtte til eksisterende bygg: Enova gir borettslag støtte til oppgradering som reduserer energibruken. Slik kan man lettere velge fremtidsrettede energiløsninger.

Støtte til varmesentraler: Enova gir borettslag investeringsstøtte til varmesentraler som produserer fornybar energi. Slik kan man lettere velge mer riktige energiløsninger. Og din bolig får grønnere energikarakter.

Husk å søke før dere setter i gang!

 
CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display