Industri, olje og gass

  
Industri_introbilde_1.jpg
 

Enova støtter energieffektivisering og energiomlegging i norsk fastlandsindustri og i petroleumsnæringen. Alle varige endringer starter med en tanke, og vi utfordrer industrien til å starte nå.

Vi jobber kontinuerlig med å øke takten på energiomleggingen i industrien, for norsk industri har enorme gevinster å hente på energieffektivisering og omlegging.

Med energiledelse og målrettede energitiltak kan din virksomhet spare betydelige mengder energi.

Markedssjef Oskar Gärdeman, Enova SF

Spinn et solid nettverk

Virksomheter som opererer i samme bransje har mye å vinne på å utveksle erfaringer og dra veksler på hverandre. Vi oppfordrer derfor alle til å danne - eller gå inn i - bransjeorienterte nettverk med effektiv og riktig energibruk som felles mål.

Enova har etablert et Industrinettverk - les mer om hvordan dette kan hjelpe din virksomhet

Godt definerte tiltak vil stå sterkere i konkurransen om støttemidlene. Ofte viser det viser seg at de som er med i slike nettverk utvikler egen kompetanse mye raskere og mer helhetlig enn virksomheter som velger å stå alene.

 
ENERGILEDELSE

Se våre spesialsider om energiledelse i industrien

CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display