Slik virker det

Vi hjelper deg i gang med energitiltakene

Vi hjelper deg med å ta energismarte valg som er gode å leve med. Enova støtter energitiltak, gjennom å betale tilbake deler av utgiftene til slike investeringer.

Det er to måter å få tilbake penger for energitiltak fra Enova:

Rett til å få tilbake penger for energitiltak


Gjennom Enovatilskuddet har du rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i en rekke energismarte løsninger i boligen din. Det betyr at hvis du gjennomfører noen av de tiltakene som inngår i ordningen, samt sender inn kvitteringen, får du tilbake en del av utgiftene. På denne måten belønner vi dine energismarte valg. Valg som reduserer energiutgiftene dine, øker bokomforten i hjemmet ditt, og er bra for klimaet.

Les mer om tiltak Enova støtter her

Slik går du frem:


Du kan velge å få tilskuddet utbetalt som en del av skatteoppgjøret.

Les mer om utbetaling via skatteoppgjøret herStøtte til omfattende nybyggprosjekter


Har du ambisiøse planer for en ny bolig? Da kan du søke støtte fra Enova til dette. Først søker du Enova om støtte. Når du får innvilget søknaden betyr det at prosjektet er forhåndsgodkjent. Du kan ikke sette i gang prosjektet før du har fått dette tilsagnet. Når du er ferdig med prosjektet sender du inn den nødvendige dokumentasjonen, og får dekket deler av utgiftene.

Les mer om tiltak Enova støtter her

Slik går du frem:


Tenk helhet når du energioppgraderer boligen din


Energieffektiviserende tiltak er ofte en del av en oppussingsprosess i en bolig. For å kunne legge en god plan som er tilpasset din bolig, anbefaler Enova at du begynner en slik prosess med en energirådgiver.

Energirådgiveren vil energimerke boligen din og anbefale en rekke energieffektiviserende tiltak. Med en slik energiplan, er det enklere å tenke helhetlig rundt en energieffektiviseringsprosess, og det blir enklere å prioritere tiltak som skal gjennomføres.

Gjennom Enovatilskuddet kan du få tilskudd både for deler av kostnaden til en energirådgiver, og deler av kostnadene til noen av de tiltakene som en energirådgiver vil anbefale som løsninger i din bolig.

Les mer om tiltak Enova støtter her

 
ENOVA SVARER

Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål:
Grønt nummer 800 49 003,
eller e-post
svarer@enova.no

CHAT MED ENOVA

 
 
 
Cxense Display