Fakturering til Enova SF

Enova har innført elektronisk fakturabehandling

Ved fakturering av varer og tjenester til Enova skal det benyttes elektronisk faktura.

Vår målsetning er å redusere kostnadene både for oss som selskap og for dere som leverandør. I tillegg forkorter vi behandlingstiden og kvaliteten per faktura samtidig som vi gjør en betydelig felles innsats for miljøet.

Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker og som kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt.

Les mer om fakturering og krav til fakturainnhold i vår implementeringsguide for elektronisk faktura (se vedlegg under)

PDF eller epostvedlegg regnes ikke som elektronisk faktura.

Faktura-adresser

Elektronisk fakturaadresse:


Selskap/Enhet

EHF (OpenPeppol) -adresse

E2b-adresse

Enova SF

9908:983609155

NO983609155

Krav til merking av faktura/kreditnota

Enova SF ønsker en faktura per bestilling (ikke samlefaktura). For at faktura skal komme til rett person og få en effektiv behandling, er det viktig å merke faktura på følgende måte:

  • Feltet "Deres ref" skal alltid fylles ut med bokstavkode som viser hvem hos Enova som skal behandle fakturaen.
    • Eksempel: Deres ref: BRR
  • I de tilfeller hvor bestiller oppgir et saksnummer (SID), er det viktig at dette skrives i feltet "ordrenummer", for å kunne leses automatisk. Det vil kun være lesbart som en sammenhengende referanse "tall-skråstrek-tall"
    • Eksempel: Ordrenummer: 11/934

Vedlegg

Implementeringsguide

Leverandørbrev (PDF)

 
SPØRSMÅL?

Dersom du har spørsmål til våre fakturarutiner, ta kontakt med oss på regnskapsforer@enova.no

 
 
 
Cxense Display