Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Person med arbeidsklær og hjelm som går på stillas utenfor brunt bygg

Workshop om ombruk og gjenbruk av byggematerialer (kun for inviterte)

Enova inviterer til digital workshop den 28. oktober 2020 for aktører i Bergensregionen og 29. oktober for aktører i Trondheimsregionen. Workshopen vil omhandle gjenbruk og ombruk av byggematerialer og vi ønsker dine innspill!

Om Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova skal skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger. Og samarbeider derfor tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Årlig investerer Enova 2-4 milliarder kroner for å få de gode løsningene ut i markedet. Og de bidra til nye energi- og klimateknologier.