Workshop om ombruk og gjenbruk av byggematerialer (kun for inviterte)

Enova inviterer til digital workshop den 28. oktober 2020 for aktører i Bergensregionen og 29. oktober for aktører i Trondheimsregionen. Workshopen vil omhandle gjenbruk og ombruk av byggematerialer og vi ønsker dine innspill!

Om Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova skal skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger, og samarbeider derfor tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Årlig investerer Enova 2-4 milliarder kroner for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.