Workshop om ombruk og gjenbruk av byggematerialer (kun for inviterte)

Enova inviterer til digital workshop den 28. oktober 2020 for aktører i Bergensregionen og 29. oktober for aktører i Trondheimsregionen. Workshopen vil omhandle gjenbruk og ombruk av byggematerialer og vi ønsker dine innspill!

  • Hva: Workshop omhandlende gjenbruk og ombruk av byggematerialer
  • Hvor: Digitalt (teams)
  • Når: 28. oktober kl. 09.00-11.00 for aktører i Bergensregionen og 29. oktober kl. 09.00-11.00 for aktører i Trondheimsregionen

NB: Workshopen er kun for inviterte


Bygge- og anleggssektoren i Norge står for ca. 14 prosent av direkte og indirekte norske utslipp i følge «Studie av potensialet for lavere klimagassutslipp og omstilling til et lavutslippssamfunn gjennom sirkulærøkonomiske strategier» som SINTEF har laget på bestilling fra Enova. Nesten to tredjedeler av dette er produksjon og transport av materialer. Det anslås at sirkulærøkonomiske tiltak innen bygg og anlegg i Norden kan redusere bruken av bygningsmateriale med opptil 20 prosent og føre til en reduksjon i klimagassutslipp på opptil 10 millioner tonn CO2e hvis vi tar hensyn til utvinning, produksjon og transport av byggematerialer. 

I workshopen vil dere få høre om status for ombruk og gjenbruk i byggebransjen, samt være med å påvirke det videre arbeidet som Enova gjør på dette området. Workshopen vil bygge videre på Webinar om klimavennlige materialer som Enova holder 20. oktober, så vi anbefaler dere å melde dere på webinaret.

Påmeldingsskjema til workshop finner dere under.

OBS: Om situasjonen rundt Covid-19 endrer seg før denne tiden, så vil vi se på muligheten for å arrangere fysisk workshop. Dere vil få beskjed god tid i forveien. 

Påmelding til workshop om ombruk og gjenbruk av byggematerialer

Link til webinaret vil bli tilsendt i forkant.

Gruppe

Om Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova skal skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger, og samarbeider derfor tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Årlig investerer Enova 2-4 milliarder kroner for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.