Sommerjobb 2019

Vi i Enova er på jakt etter studenter som tør å tenke de lange tankene kombinert med den kunnskapen vi har opparbeidet oss i dag. Vil du bli med på laget vårt i sommer? Vi kan love deg en spennende sommer.

Om Enova SF

Enova arbeider for å redusere klimagassutslippene i Norge, styrke forsyningssikkerheten for energi, samt bidra til å utvikle teknologi som på lengre sikt fører til reduserte klimagassutslipp. 

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 76 medarbeidere.

Publisert 17.01.2019