Sitemap
Søk
LOGG INN

Prosjektliste 2012- 2019

Oversikt over prosjekter Enova har gitt støtte til i perioden 2012 til og med 2019. Listen er datert 31. des. 2019. Du kan filtrere på vedtaksår, fylke, tema, støtteprogram, eller søke i fritekst. Kolonnene kan sorteres, bl.a. "Resultat" (inneholder flere måleindikatorer). Listen inkluderer ikke støtte gitt til privathusholdninger gjennom Enovatilskuddet. Utvalg kan lastes ned til bruk i egne regneark. Se definisjoner for våre resultater

Prosjekter vi har støttet 2012-2019:
0 Prosjekter
Dette har vi gitt i støtte 2012-2019:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon 2012-2019:
0 TWh
SID PROSJEKT PROSJEKTEIER STØTTE RESULTAT Prosjekter