Søk
LOGG INN
Hvorfor må vi kutte utslipp i industrien?

Hvorfor må vi kutte utslipp i industrien?

​I 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Her spiller industrien en avgjørende rolle. Fastlandsindustrien står allerede i dag for over 200 milliarder kroner av verdiskapingen her til lands. Men i framtiden må verdiskapingen skje uten store utslipp. Klarer vi det?​

Prosjektliste 2012- 2019

Oversikt over prosjekter Enova har gitt støtte til i perioden 2012 til og med 2019. Listen er datert 31. des. 2019. Du kan filtrere på vedtaksår, fylke, tema, støtteprogram, eller søke i fritekst. Kolonnene kan sorteres, bl.a. "Resultat" (inneholder flere måleindikatorer). Listen inkluderer ikke støtte gitt til privathusholdninger gjennom Enovatilskuddet. Utvalg kan lastes ned til bruk i egne regneark. Se definisjoner for våre resultater

Prosjekter vi har støttet 2012-2019:
0 Prosjekter
Dette har vi gitt i støtte 2012-2019:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon 2012-2019:
0 TWh
SID PROSJEKT PROSJEKTEIER STØTTE RESULTAT Prosjekter