AGAM luftavfukter i drivhus i Råde kommune

Installasjon av AGAM luftavfukter og energigardin i drivhus i Råde kommune. Benytter lavtemperatur regenerering av hygroskopisk salt

Prosjekteier

Andersen Gartneri AS

Lik de andre men med større kapasitet, større vifter og større varmeveksler. Foto: Magne Andersen.

Split Unit. En tradisjonell avfukter med kompressor og kald flate hvor varm og fuktig luft kondenserer. Foto: Magne Andersen.

Avfukter ved hjelp av lithium chloride (LiCl). Luft blir trukket inn i maskinen (hvite rister) saltoppløsningen i maskinen binder vannet i luften. Vannet kokes så ut av saltet ved hjelp av varmt vann og en varmeveksler. Foto: Magne Andersen.

Avfukter ved hjelp av lithium chloride (LiCl). Luft blir trukket inn i maskinen (hvite rister) saltoppløsningen i maskinen binder vannet i luften. Vannet kokes så ut av saltet ved hjelp av varmt vann og en varmeveksler. Foto: Magne Andersen.

Teknologileverandører

 • Agam Greenhouse Energy Systems Ltd, Carlströms LBT, DryGair Energies Ltd

Teknologisk innovasjon

 • Reduserer energibruk til luftavfukting med 25 % på grunn av energieffektiv lavtemperatur regenerering av hygroskopisk salt
 • Reduserer luftfuktighet i drivhus og minimerer bruk av lufteluker.
 • Reduserer størrelse av oppvarmet areal i perioder uten sol

Kompetanseutvikling

 • Bedriftsnettverk etablert
 • Kontinuerlig måling og dokumentasjon pågår
 • Det vurderes publisering i fagblad

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Implementert i utlandet (Danmark og Israel)
 • Installasjon av 14 identiske maskiner pga. gode resultater etter kort tid i drift
 • Installert 6 DryGair avfuktere

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for implementering i drivhus
 • Prosjekteier anslår teknologi som relevant for 60 % av alle norske drivhus
 • Potensiale nasjonalt for reduserte klimagassutslipp