Batterihybrid Erstatter Generatorset - Viking Princess

Videreutvikling av batterihybrid teknologi. Prosjektets målsetning er å erstatte et generatorsett med et energilagringssystem uten at dette reduserer operabilitet, kvalitet eller sikkerhet.

Prosjekteier

Eidesvik Shipping AS

Teknologileverandører

 • Wartsila

Teknologisk innovasjon

 • Batteri som fullverdig erstatter et generatorsett
 • Batterisystem med lagringskapasitet på ca. 500 kWh og levert effekt på inntil 1600 kW

Kompetanseutvikling

 • Videre utvikling av batteriteknologien vil heve kompetansen til norske leverandører av batterisystemer og til systemintegratorer
 • Konkurransekraften til norske leverandører vil bli ytterligere styrket
 • Fjerner risiko ved å demonstrere at batteriteknologien er god nok til at installert motoreffekt kan reduseres fra dagens standard

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologi for denne typen skip i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • For fremtidig nybygg vil løsning med redusert antall generatorsett og batteri innebære en lav - eller ingen - merkostnad
 • Eidsvik shipping AS ønsker å anvende tilsvarende løsning for flest mulig av sine framtidige skip
 • Spredning er aktuelt for både offshore supply-skip og andre segment i maritim sektor
 • Prosjektet vil bidra til økt etterspørsel etter batteriløsninger for kommende nybygg